bookmark
ไทย
site map
Email
 
  Menu
   ร่วมงานกับเรา
     ๐ งานประจำ
     ๐ งานฟรีแลนซ์
contact us
ติดตาม TIS Translation บน Facebook

French-Thai translation แปลภาษาฝรั่งเศสศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น ให้บริการด้านการแปลภาษาฝรั่งเศสโดยนักแปลชาวไทยและเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสโดยให้บริการแปลตามคู่ภาษาต่างๆ ดังนี้


  • แปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย (French into Thai translation)
  • แปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส (Thai into French  translation)
  • แปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ (French  into English translation)
  • แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส (English into French  translation)             

ศูนย์การแปลนานาชาติ ทีไอเอส ทรานสเลชั่น มีทีมงานนักแปลภาษาฝรั่งเศสซึ่งประกอบไปด้วยอาจารย์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญภาษาฝรั่งเศส พร้อมทั้งนักแปลเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศส ผู้ซึ่งมีความรู้ ทักษะความชำนาญและประสบการณ์ในการแปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และสามารถแปลจากภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศสได้อย่างถูกต้อง ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยการใช้ภาษาที่กระชับ ชัดเจน สละสลวย สวยงามได้ใจความ สื่อความหมายตรงตามต้นฉบับทุกประการ

ทีมงานนักแปลของทางเราส่วนใหญ่นั้นจบการศึกษาจากสถาบันการอุดมศึกษาทั้งในประเทศ อาทิ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ รวมถึงจบการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก และสำหรับนักแปลเจ้าของภาษาชาวฝรั่งเศสของเราบางท่านนั้นยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสให้กับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และเรายังมีนักแปลชาวฝรั่งเศสอีกสองท่านที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลภาษาฝรั่งเศสซึ่งสามารถลงนามรับรองในเอกสารฉบับแปลที่มีความสำคัญต่างๆได้อีกด้วย โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 02-730-9933-4 ,092-595-9933


รายชื่อผู้ใช้บริการแปลภาษาฝรั่งเศสบางส่วน
GMM Grammy ใช้บริการแปลภาษา กรีก ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน เป็น อังกฤษ
Panorama Worldwide แปลรายละเอียดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์นครวัต นครธม จากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส
Windsor Suite Hotel ใช้บริการแปลเว็บไซต์อังกฤษเป็นเยอรมัน และฝรั่งเศส
Masterkool International ใช้บริการแปลโบรชัวร์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส
JM Thaifood ใช้บริการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส
www.cassle.de (ลูกค้าจากประเทศเยอรมัน) แปลสัญญาทางกฎหมายจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาอังกฤษ
ลูกค้าบุคคลธรรมดา: แปลหนังสือรับรองบริษัท และรายละเอียดวัตถุประสงค์จากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
แปล FAQ ของเว็บไซต์สนามบินสุวรรณภมิ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส
ลูกค้าบุคคลธรรมดา: แปลโฉนดที่ดินภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส
Nihon Denkei Co., Ltd. แปลใบรับรองจบการศึกษาภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส
MI Tech Co.,Ltd. แปลเว็บไซต์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส
ลูกค้าบุคคลธรรมดา: แปลบัตรประชาชนจากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส

Tis Translation

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส (Français หรือ French) เป็นภาษาที่มีที่มีผู้คนนิยมใช้ในการสื่อสารกันเป็นจำนวนมากทั่วโลกโดยถือเป็นอันดับที่ 11 จากจำนวนภาษาทั้งหมด โดยมีประชากรจำนวนประมาณ 170 ล้านคนทั่วโลกในกว่า 50 ประเทศ และภาษาฝรั่งเศสถือเป็นภาษาราชการที่สำคัญที่ใช้กันในองค์การสหประชาชาติ (UN) นอกเหนือไปจาก ภาษาอารบิก ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาสเปน

 

ประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการมีดังนี้
ประเทศฝรั่งเศส ประเทศแคนาดา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก มาดากัสการ์ โกตดิวัวร์ แคเมอรูน บูร์กินาฟาโซ มาลี ไนเจอร์ เซเนกัล เบลเยียม รวันดา สวิตเซอร์แลนด์ เบนิน บุรุนดี โตโก สาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก กาบอง มอริเชียส เรอูนียง (ฝรั่งเศส) คอโมโรส อิเควทอเรียลกินี จิบูตี ลักเซมเบิร์ก กวาเดอลูป (ฝรั่งเศส) และยังมีอีกหลายประเทศที่ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษารอง อาทิเช่น โมร็อกโก แอลจีเรีย ตูนิเซีย เลบานอน อันดอร์รา และอื่นๆ

สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 29 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-266-8250-6
เว็บไซต์ http://www.ambafrance-th.org

 

ที่มาบางส่วนจาก:
http://th.wikipedia.org
http://www.ambafrance-th.org

TAG

 

 

แปลภาษาฝรั่งเศส
รับแปลภาษาฝรั่งเศส
แปลฝรั่งเศส
แปลฝรั่งเศสเป็นไทย
แปลไทยเป็นฝรั่งเศส
แปลฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
แปลอังกฤษเป็นฝรั่งเศส
รับจ้างแปลภาษาฝรั่งเศส
แปลฝรั่งเศสเป็นเยอรมัน
แปลเยอรมันเป็นฝรั่งเศส
ล่ามฝรั่งเศส
ล่ามฝรั่งเศส-ไทย
ล่ามฝรั่งเศส-อังกฤษ

 

นักแปลฝรั่งเศส
สถานฑูตฝรั่งเศส
เรียนต่อฝรั่งเศส
วีซ่าประเทศฝรั่งเศส
ที่ตั้งสถานฑูตฝรั่งเศส
แผนที่สถานฑูตฝรั่งเศส
เบอร์โทรสถานฑูตฝรั่งเศส
สถานที่ท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส
เมืองสำคัญในฝรั่งเศส
แต่งงานกับชาวฝรั่งเศส
วัฒนธรรมฝรั่งเศส
ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส
เอกสารขอวีซ่าไปฝรั่งเศส

แปลบทความฝรั่งเศส
แปลจดหมายภาษาฝรั่งเศส
แปลสัญญาภาษาฝรั่งเศส
แปลทะเบียนบ้าน
แปลบัตรประชาชน
แปลเอกสารขอวีซ่า
แปลรับรองโสดเป็นฝรั่งเศส
แปลหนังสือรับรองสถานภาพสมรส
แปลเอกสารราชการเป็นฝรั่งเศส
แปลโฉนดที่ดินเป็นภาษาฝรั่งเศส
แปลรายงานการประชุม
แปลอีเมลฝรั่งเศส
แปลเอกสารขอวีซ่า